Men Curling - 1909 - Ontario Canada

Verksamhetsberättelse för spelåret 2011-2012

Styrelsen har under året bestått av:
Kjell Haglund ordförande
Ulf Jönsson vice ordförande, assisterar is- och fastighetsansvarig
Lisbeth Hansson kassör
Emma Pettersson sekreterare
Stellan Öberg fastighets- och isansvarig
Anna-Karin Röst reklamansvarig
Tomas Richter ungdomsansvarig, ansvarig för klubbmästerskapet samt ingår i tävlingskommittén
Per Möller personalansvarig samt ingår i tävlingskommittén

Tävlingskommittén har bestått av Thomas Richter, Sari Alm och Per Möller.
Christel Björck har under säsongen svarat för klubbens hemsida.
Valberedningen har bestått av Anders Qvarnström, Anna-Karin Röst och Josef Sümegi.

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under verksamhetsåret, inklusive det konstituerande mötet. Ordföranden och kassören är, var för sig, firmatecknare för Helsingborgs Curlingklubb. Klubbens ekonomiska ställning framgår av den bifogade förvaltningsberättelsen.
Curlinghallen, klubbens byggnad, är försäkrad till fullvärde avseende byggnaden, maskiner och inventarier. Uthyrningen till företag har även denna säsong varit god.

Antal medlemmar i klubben är 64 personer varav
7 är juniorer, pojkar
8 är juniorer, flickor
6 är seniorer, damer
32 är seniorer, herrar
5 är tränande medlemmar
6 är passiva medlemmar inklusive hedersmedlemmar

Klubben har haft en person anställd med arbetsmarknadspolitiskt stöd för arbete med underhåll och skötsel av hall och is samt instruktioner till elever som besöker hallen dagtid, särskilt under skolloven.
Hallen har utrustats med kameror över de banors bon som är längst från klubblokalen respektive skärmar i klubblokalen som visar stenarnas placering. Isen var spelbar från den 28 september 2011 till och med den 22 mars 2012. Ett medlemsmöte hölls i hallen den 26 september.

Rapport från juniorträningen
Under detta spelår har juniorerna haft 24 träningstillfällen med 10 – 13 aktiva ungdomar. De har deltagit i en del tävlingar – Helsingborg Junior Open med två lag och i Rungsted CKs Lövfaldsturnering deltog två kombinerade föräldra- och juniorlag. Ungdomarnas säsong avslutades med Islossningen, en söndag med curling, hamburgare och bowling - 12 juniorer deltog.

Tävlingar som klubbmedlemmar deltagit i under året
I Helsingborg Open, som arrangerades den 21-23 oktober, deltog 16 lag varav 4 från hemma-klubben. Segrade gjorde Lag Lindgren, Göteborg CK som besegrade lag Karlsson, Curla.nu i finalen. Team Legaard, Tårnby CC kom på tredje plats och lag Champs från Helsingborg på den fjärde platsen. En välarrangerad och trivsam tävlingshelg!
I november spelade lag Queens i Tårnby Cup och ett mixat herr- och damlag deltog i Rungsted Curling Klubs Lövfaldsturnering.
Traditionsenligt spelades den trivsamma B 52 Christmas Cup i Helsingborg en decembersöndag med medlemmar från vänklubben Rungsted CK och Helsingborgs CK. Klubben har ännu en gång representerats av två lag (Queens och Slajding BOIS) i en turnering i Edinburgh, Skottland. Queens segrade i grupp 4 och Slajding BOIS i grupp 5.

Två klubbmedlemmar deltog i den nya trevliga spelformen mixed SM i Sundbyberg.

Klubbmästerskapet
Årets klubbmästerskap (KM) lockade sju lag. Även i år genomfördes ett slutspel som avslutning för att utse vinnaren. Segrare blev lag Halmstad CK. Klubbmästerskapet avslutades med en gemensam speldag med mat och prisutdelning. KM blev väl arrangerat av tävlingskommittén.

Öppet spel med instruktörer
På måndagskvällar, kl 18-20 har det vid 19 tillfällen under säsongen erbjudits öppet spel för nya och spelare/medlemmar. Totalt har 62 personer spelat dessa måndagskvällar, ca 20 % av dem har återkommit vid flera tillfällen. En person har blivit medlem i klubben och några har uttalat intresse av att fortsätta nästa säsong. Samtliga spelkvällar har annonserats via HD-kalendern, något som genererat flest besökare. Personlig kontakt med t ex arbetskamrater har lockat andra. Aktiviteten kommer att utvecklas till nästa säsong.

Curlingens dag
Arrangemanget i oktober, som synkroniserades i hela landet via förbundet, blev bra och vi är nöjda med antalet besökare. Roligt var att det kom så många unga personer denna dag! Glädjande också att många klubbmedlemmar slöt upp och var delaktiga under eftermiddagen. Baserat på denna positiva respons beslöt styrelsen att arrangera en egen dag i slutet på januari, inför vårsäsongen. Uppslutningen blev dock mager denna gång.

Styrelsen