Men Curling - 1909 - Ontario Canada

Klubben

Medlemsavgifter 2019-2020

Seniorer 1100 kr
Tränande medlemmar 800 kr (förutsätter medlemsskap i annan klubb)
Juniorer (född 1/7 -98 eller senare) 550 kr
Yngre juniorer (född 1/7 -07 eller senare) 275 kr
Passiva medlemmar 200 kr

Betalas till Bankgiro 392-2622 eller Swich 123 197 36 43.
Ange hela personnumret (10 siffror) och ditt namn.

Historik

Curlingen är en gammal sport. I curlingens hemland Skottland finns det än idag existerande klubbar som bildades på 1700-talet. Till Sverige kom curlingen 1846 via en skotsk konsul i Uddevalla. Svenska Curlingförbundet bildades 1916. Curling spelas idag i ett 30-tal länder. Den är som störst i Kanada med omkring ca 1 miljon aktiva. Skottland, USA och Schweiz är också stora curlingländer. I Sverige finns ca 100 klubbar.

Curling blev en olympisk gren år 1998 i OS i Nagano, Japan.

Helsingborgs Curlingklubb bildades 1958 och hallen byggdes 1973. Klubben har ett 80 - tal medlemmar och har precis firat firat 50 års jubileum

Mer historik

Verksamhetsberättelse för spelåret

2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Styrelsen 2018- 2019

Emma Pettersson Ordförande
Kjell Haglund Vice ordförande, Sekreterare, Marknadsansvarig
Michael Flodman Byggnadsansvarig
Kjell Haglund Vice ordförande, Sekreterare, Marknadsansvarig
Josef Sümegi Kassör
Anders Qvarnström WEB-ansvarig, Senioransvarig, Tävlingsansvarig (HBG Open och Klubbtävlingar)
Thomas Richter Ungdomsansvarig, ingår i tävlingskommiten
Jakob Mattsson-Öhrn ledamot

Revisor

Stig Löf Revisor
Christer Lewold Revisorersättare

Tävlingskommitté

Anders Qvarnström sammankallande
Michael Flodman  
Thomas Richter  
Kjell Haglund  
Emma Pettersson  
   

Ismakargrupp

Michael Flodman sammankallande
Anders Qvarnström  
Thomas Richter
Magnus Jeppsson  

Valberedning

Lena Hallkvist sammankallande
Lars Rönnkvist  
Johannes  

Representant i Sydsveriges Curlingförbd

Kjell Haglund  
Änders Qvarnström  

Webansvarig

Anders Qvarnström

Information på sociala medier

Sari Alm