Bokningar

 

November

 

  FM EM 18.00 - 23.00
1      
2      
3      
4      
5 v45   Klubb träning
6     Klubb träning
7     Klubb träning
8      
9     XXXXHCK 60 ÅRXXXX
10                  11-14 1b  13-15 1b  
11   Bokat  12-15 3b  
12 v46   Klubb träning
13     Klubb träning
14     Klubb träning
15     Bokat
16 XXXXXXXXXXXXXXXX             DIV 1  XXXXXXXXXXXXXXXX
17 XXXXXXXXXXXXXXXX             DIV 1  XXXXXXXXXXXXXXXX
18 XXXXXXXXXXXXXXXX             DIV 1  XXXXXXXXXXXXXXXX
19 v47   Klubb träning
20     Klubb träning
21     Klubb träning
22     Bokat
23      
24 Bokat 11-13 1b Bokat  12-15  2b   Bokat
25      DM HERRAR MIX       DM HERRAR MIX                       
26 v48                 Klubb träning               
27     Klubb träning
28                       Klubb träning
29                       
30