Nybörjarkurs i Curling

Utbildningen är avsedd för vuxna nybörjare som vill lära sig spela curling. Kursens mål är att ge deltagarna en solid grund för fortsatt curlingspel. Kursen genomförs vid fyra tillfällen a två timmar.

Inför första träffen rekommenderas kursdeltagaren att läsa igenom ”Hur man spelar curling” samt se youtube klippet ”Dare to Curl”.

I kursen ingår en hemuppgift där man ska svara på ett antal teorifrågor. Detta är inget prov utan ska ses som ett antal frågor framtagna för att lära ut de mest grundläggande reglerna inom curling. Hemuppgiften gås igenom tillsammans sista träffen.

Sista träffen görs ett praktiskt curling test med tre delmoment (gardering, inläggning och utslagning). Tanken är att varje deltagare under kursens gång ska sätta sin egen målsättning om hur väl man ska klara testet.

Kursprogram

1:a Träffen 2:a Träffen 3:e Träffen 4:e Träffen
Introduktion (35 min)
   - Genomgång av kursupplägg
   - Teori - grunderna i curling
Teori (35 min)
   - Regler
   - Taktik
 Teoriuppgift (35 min)
   - Genomgång av hemuppgift
Teori (20 min)
   - Historia
Träning på isen (45 min)
   - Slajd
   - Släpp
   - Riktning
Träning på isen (45 min)
   - Sopning
   - Gard
   - Inläggning (dragning)
   - Utslagning (take)
Träning på isen (35 min)
   - Inför praktiskt test
      - Gard
      - Inläggning (dragning)
      - Utslagning (take)
Praktiskt test (60 min)
Spel (30 min) Spel (30 min) Spel (40 min) Spel 30 min
Summering (10 min)
   - Dagens övningar
   - Frågor
   - Nästa träff
Summering (10 min)
   - Dagens övningar
   - Frågor
   - Nästa träff
Summering (10 min)
   - Dagens övningar
   - Frågor
   - Nästa träff
Summering (10 min)
   - Kursen
   - Frågor
   - Hur fortsätta med curling

Kursmaterial

Hur man spelar curling
Teori hemuppgift
Praktiskt Test
Curlingregler

Instruktionsfilmer

Dare to curl
Discover Curling - Getting Started for Adults
An introduction to curling by David Murdoch